Utlevering av benzodiazepiner

Uncategorized | 17. January 2017

Ny artikkel publisert i Tidskrift for Den norske legeforening:

Utlevering av benzodiazepiner og z-hypnotika fra norske apotek 2004 – 11
Konklusjon: Z-hypnotika anbefales ikke til fast bruk. Imidlertid ses en omfattende bruk hos eldre kvinner. Tallene indikerer at hver sjette eldre som får utskrivet z-hypnotika, bruker dette fast, det vil si at z-hypnotikabruken hos eldre ikke er i henhold til retningslinjene. Les hele artikkelen her:
http://tidsskriftet.no/article/3081995

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *