Utlevering av benzodiazepiner

Ny artikkel publisert i Tidskrift for Den norske legeforening: Utlevering av benzodiazepiner og z-hypnotika fra norske apotek 2004 – 11 Konklusjon: Z-hypnotika anbefales ikke til fast bruk. Imidlertid ses en omfattende bruk hos eldre kvinner. Tallene indikerer at hver sjette eldre som får utskrivet z-hypnotika, bruker dette fast, det vil si at z-hypnotikabruken hos eldre ikke er … Continued

Read more...

Uncategorized | 17. January 2017