Effekt

Circadin

Circadin er indisert som monoterapi til kortvarig behandling av primær insomnia karakterisert ved dårlig søvnkvalitet hos pasienter som er 55 år og eldre.

Circadin, 2 mg depotkapsler med melatonin, er en effektiv og trygg behandling for søvnproblemer og bidrar til god og naturlig søvn for pasienter med primær søvnløshet.

Circadin er eneste melatoninprodukt i Norge som er fremstilt som legemiddel. Circadin har en patentert formulering. Depotkapselen etterligner den naturlige melatoninutskillelsen ved å frisette melatonin gradvis over 8-10 timer.

Slik virker melatonin


Melatonin er et hormon som forekommer naturlig. Hormonet produseres av pinealkjertelen og er strukturelt sett relatert til serotonin. Fysiologisk øker melatoninutskillingen raskt etter mørkets frembrudd, når en topp rundt klokken 02.00–04.00 og minsker deretter i løpet av nattens andre halvdel. Melatonin er forbundet med kontroll av døgnrytmer og tilpasning til lys-mørke-syklusen. Hormonet er også forbundet med en hypnotisk effekt og økt tilbøyelighet for søvn.

Aktiviteten til melatonin foregår ved at hormonet bindes til egne melatoninreceptorer. Dette antas å bidra til de søvnfremmende egenskapene, da disse reseptorene (hovedsakelig MT1 og MT2) er involvert i reguleringen av døgnrytme og søvnregulering.

Rasjonale for effekt

På grunn av melatonins rolle i nettopp søvn- og døgnrytmeregulering og den aldersrelaterte reduksjonen i endogen melatoninproduksjon, kan Circadin effektivt forbedre søvnkvaliteten, særlig hos pasienter som er over 55 år, med primær insomni.

Indikasjon

Circadin er indisert som monoterapi til kortvarig behandling av primær insomnia karakterisert ved dårlig søvnkvalitet hos pasienter som er 55 år og eldre.

Sikkerhet

Circadin kan forårsake tretthet. Produktet må derfor brukes med forsiktighet hvis det er sannsynlighet for at tretthet kan føre til sikkerhetsrisiko.

Det foreligger ingen kliniske data angående bruk av Circadin hos personer med autoimmune sykdommer. Circadin anbefales derfor ikke til pasienter med autoimmune sykdommer.

Pasienter med sjeldne, arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (lapp-lactase deficiency) eller glukose-galaktose-malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

Ved kliniske forsøk (der til sammen 1931 pasienter fikk Circadin og 1642 pasienter fikk placebo) rapporterte 48,8 % av pasientene som fikk Circadin, om bivirkninger, sammenlignet med 37,8 % av placebogruppen.

Ved sammenligning av bivirkningsforekomsten per 100 pasientuker, var forekomsten høyere for placebo enn Circadin (5,743 for placebo kontra 3,013 for Circadin).

De vanligste bivirkningene var hodepine, nasofaryngitt, ryggsmerter og artralgi – i henhold til MedDRAs definisjon – hos både Circadin- og placebogruppen.

Det ble rapportert om bivirkninger ved kliniske forsøk, og disse ble definert som muligens, trolig eller definitivt relatert til behandlingen. Til sammen 9,5 % av personene som fikk Circadin rapporterte om en bivirkning, sammenlignet med 7,4 % av personene som fikk placebo.

Nyeste preparatomtale Circadin, klikk her: www.legemiddelverket.no

Eksperter om Circadin

Du forlater nå Circadin.no

 

Du blir nå linket videre til en annen side som ikke er dekket av denne sidens disclaimer.

Denne siden er beregnet på helsepersonell

 

Vennligst bekreft at du er helsepersonell.
Alternativt kan du besøke www.takeda.no