Pasienter

Hvem bør forsøke Circadin

På grunn av melatonins rolle i søvn- og døgnrytmeregulering og den aldersrelaterte reduksjonen i endogen melatoninproduksjon, kan melatonin effektivt forbedre søvnkvaliteten, særlig hos pasienter med primær insomni som er over 55 år.

Circadin er dokumentert og indisert til eldre pasienter (>55år)

Nyeste preparatomtale Circadin, klikk her: www.legemiddelverket.no
Foto:Colorbox

Typisk pasient

På grunn av melatonins rolle i søvn- og døgnrytmeregulering og den aldersrelaterte reduksjonen i endogen melatoninproduksjon, kan melatonin effektivt forbedre søvnkvaliteten, særlig hos pasienter med primær insomni som er over 55 år¹.

1. Nyeste preparatomtale Circadin, klikk her: www.legemiddelverket.no
Foto: Colorbox

Nyttige tips

Mange søvnspesialister anbefaler å forsøke Circadin før andre typer hypnotika på grunn av mindre forekomst av bivirkninger.

For pasienter som over tid har brukt hypnotika av typen benzodiazepiner og benzodiazepinliknende preparater (z-hypnotika) kan det være aktuelt å redusere (halvere) dosen og legge til Circadin.

Dette vil kunne bidra til å redusere bruken av benzodiazepiner samtidig som søvnkvaliteten opprettholdes.

Kilde: Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer
Se mer her

Disse skal ikke ha Circadin

Pasienter med overfølsomhet overfor virkestoffet(ene) eller overfor et eller flere av hjelpestoffene skal ikke ha Circadin.

Se også andre forsiktighetsregler i gjeldende preparatomtale.

Nyeste preparatomtale Circadin, klikk her: www.legemiddelverket.no

Du forlater nå Circadin.no

 

Du blir nå linket videre til en annen side som ikke er dekket av denne sidens disclaimer.

Denne siden er beregnet på helsepersonell

 

Vennligst bekreft at du er helsepersonell.
Alternativt kan du besøke www.takeda.no