Sikkerhet

Bivirkninger

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 i preparatomtalen

Interaksjoner

  • Alkohol må ikke inntas samtidig med Circadin, fordi det reduserer effekten til Circadin på søvn¹
  • Circadin kan øke de sedative egenskapene til benzodiazepiner og ikke-benzodiazepinhypnotika, som zaleplon, zolpidem og zopiklon¹

Interaksjon med nikotin(2)

1. Nyeste preparatomtale Circadin, klikk her: www.legemiddelverket.no 2. www.interaksjoner.no

Forsiktighetsregler

Circadin kan forårsake tretthet. Derfor må produktet brukes med forsiktighet hvis det er sannsynlighet for at tretthet kan føre til sikkerhetsrisiko.

Det foreligger ingen kliniske data angående bruk av Circadin hos personer med autoimmune sykdommer. Derfor anbefales ikke Circadin til pasienter med autoimmune sykdommer.

Circadin inneholder laktose. Pasienter med sjeldne, arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktose malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

Du forlater nå Circadin.no

 

Du blir nå linket videre til en annen side som ikke er dekket av denne sidens disclaimer.

Denne siden er beregnet på helsepersonell

 

Vennligst bekreft at du er helsepersonell.
Alternativt kan du besøke www.takeda.no